Opleiding | 2 dagen

Witwassen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Gedurende twee dagen verdiept u zich in de volgende onderwerpen:

- Wat is witwassen - juridische en methodische uitleg

  •  reikwijdte witwasbepalingen
  •  toepassing witwastypologieën
  •  aan de hand van verschillende casussen wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden
  •  aanpak in Nederland en in Europees verband

- Witwassen en het programma Afpakken

  •  inzicht in de Ontnemingswetgeving
  •  klassiek en conservatoir beslag

- Kennismaking WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme)

  •  clientenonderzoek (o.a. PEP en UBO)
  •  melding Ongebruikelijke transactie
  •  3e en 4e witwasrichtlijn

- Bijzondere betaalmiddelen

  • moneytransfers, prepaid cards en bitcoins

- Tactische aanwijzingen en verhoor
- Financieel rechercheren als strategie binnen een tactisch onderzoek
- Onderzoek in (financiële) bronnen
- Opstellen plan van aanpak gericht op voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken.

Insteek / Benadering

Onze aanpak is gericht op het ontwikkelen van praktisch inzicht in witwaspraktijken en de aanpak daarvan. U leert vanuit informatie gestuurd werken te kijken naar feiten en omstandigheden (witwastypologieën) en leert hieraan conclusies te verbinden, inclusief een methodisch plan van aanpak om de witwaspraktijken te voorkomen of te doorbreken. Gewerkt wordt vanuit actuele casuïstiek.

Doelen
Na deze opleiding beschikt u over voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig een strafrechtelijk onderzoek uit te voeren. U bent in staat adequaat te reageren en in te spelen op witwaspraktijken, u herkent indicatoren en verdachte omstandigheden. U kunt een plan van aanpak opstellen en uitvoeren.

Afronding
Na afloop van deze opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Voor kandidaten die zijn ingeschreven in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Voor wie?

Houdt u zich bezig met opsporingstaken rond financieel-economische fraude? Dan is de compacte basisopleiding Witwassen voor u bedoeld.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Download brochure
Scroll naar boven